Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΕΙΣ ΤΡΟΥΛΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2017

Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΕΙΣ ΤΡΟΥΛΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2017
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

Αίθουσες Νεότητας


ΑΙΘΟΥΣΑ 1η :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ


ΑΙΘΟΥΣΑ 2η :  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ 3η :   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑΑΙΘΟΥΣΑ 4η :   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

                  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΑ 5η :   ΝΗΠΙΩΝ


ΑΙΘΟΥΣΑ 6η :   ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑIΘΟΥΣΑ 7η :   ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘEΣΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: